P.P.H.U. MALAWISHOP gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika i pozostałe informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia sklepu internetowego www.malawishop.pl wyłącznie w celu świadczenia usług sprzedaży produktów sprzedawanych przez sklep internetowy MalawiShop oraz w celach statystycznych. Odbywa się to zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Otrzymywanie przez użytkownika sklepu internetowego MalawiShop informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, od P.P.H.U. MALAWISHOP jest możliwe po dobrowolnym wyrażeniu przez niego na to zgody w trakcie rejestracji na stronie www.malawishop.pl. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym momencie zablokowana na stronie edycja profilu użytkownika.Prywatność i RODO1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.malawishop.pl.

2.Administratorem danych osobowych jest operator sklepu internetowego www.malawishop.pl tj. P.P.H.U. MALAWISHOP Jacek Lubieniecki ul. Będzińska 22/10, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-292-42-76 (dalej zwany Administratorem).

3.Dane osobowe gromadzone przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego www.malawishop.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.Informacje podstawowe

4.P.P.H.U. MALAWISHOP Jacek Lubieniecki gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

5.Dane osobowe Klientów są zbierane przy dokonywaniu następujących czynności na stronie sklepu internetowego www.malawishop.pl:

a)rejestracja konta (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)złożenie zamówienia (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)korzystanie z formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.W przypadku dokonania w/w czynności Klient przekazuje następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,
- adres (kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, mumar domu/lokalu),
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- nazwa przedsiębiorcy oraz NIP (w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą).
7.W czasie kiedy Klient korzysta ze sklepu internetowego www.malawishop.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także tzw. dane nawigacyjne tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie internetowym www.malawishop.pl

8.Zgromadzone przez Administratora dane wykorzystywane są w celu:

- realizacji zawartych umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.malawishop.pl;
- obsługi przed sprzedażowej / po sprzedażowej Klienta (reklamacje, odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz kontaktowy itp.);
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI lub strony trzeciej (ustalanie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi).
- administrowania stroną internetową sklepu www.malawishop.pl
9.Dane osobowe przekazane P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży.

Udostępnianie i przechowywanie danych

10.W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym ww.malawishop.pl dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z którymi operator sklepu internetowego współpracuje w celu należytej realizacji świadczonych usług sprzedaży. Zgoda na przekazanie danych osobowych obejmuje zatem również firmy pocztowe i kurierskie, firmy pośredniczące w świadczeniu usług pocztowych oraz operatorów obsługujących płatności elektroniczne, bankowe oraz ratalne.

Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

11.Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

12.Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
b)w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

13. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

14.P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

15.Dane osobowe kupujących podlegają ochronie prawnej. Dane są szczególnie chronione przed dostępem osób trzecich niezwiązanych z realizacją świadczonych przez P.P.H.U MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI usług.

16. P.P.H.U MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI zapewnia kupującym realizację uprawnień związanych z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawiania czy zmiany, a także usunięcia. Usunięcie danych wiąże się z całkowitym wyrejestrowaniem kupującego, usunięciem konta kupującego ze sklepu internetowego i zaprzestaniem przetwarzania wszystkich danych kupującego.

Kupujący może dostarczyć stosowne żądanie usunięcia danych poprzez przesłanie wniosku:
- na adres e-mail : biuro@malawishop.pl
- drogą pocztową na adres: P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI ul. Rudna 14, 41-200 Sosnowiec

17.P.P.H.U MALAWISHOP Jacek Lubieniecki na wniosek kupującego udziela pisemnej informacji o przysługujących prawach i kontrolą przetwarzania danych osobowych.

Odmowa udzielenia informacji przez P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI może nastąpić tylko w przypadku:
- możliwości ujawnienia wiadomości zawierających informacje niejawne,
- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
- istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.POLITYKA COOKIES

P.P.H.U. MALAWISHOP JACEK LUBIENIECKI gromadzi w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Korzystając ze strony sklepu wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookies. Jeśli kupujący nie zgadza się na pozyskiwanie danych poprzez pliki cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, lub zrezygnować z odwiedzin strony sklepu.

Pliki cookies to niewielkie pliki, które zapisywane i przechowywane są na urządzeniu końcowym, wykorzystywanym do połączenia z witryną sklepu internetowego. Zawierają informacje takie jak adres strony, czas przechowywania plików, indywidualny numer.

Czas przechowywania w systemie plików cookies jest uzależniony od rodzaju pliku. Cookies sesyjne - do czasu połączenia przeglądarki w danej sesji. Po zakończeniu przeglądania usuwane są z pamięci urządzenia. Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają do momentu usunięcia lub wygaśnięcia.

Pliki cookies wykorzystywane są do utworzenia sesji przy logowaniu kupującego, analizy i badań oraz tworzenia anonimowych statystyk dotyczących oglądalności poszczególnych strony czy produktów.

Instrukcje jak zmienić przeglądarki internetowe w zakresie stosowania plików cookies:
przeglądarka Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer;
przeglądarka Microsoft EDGE https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy;
przeglądarka Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
przeglądarka Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
przeglądarka Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265;
przeglądarka Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.